Säkerhetsspår


I Svensk Travsports Tävlingsreglemente för 2020 införs en ny regel som gäller de banor som
använder säkerhetsspår. Följande gäller för kuskar och ryttare på dessa banor nästa år:

Säkerhetsspår
Om en diskvalificerad häst på innerspår inte använder säkerhetsspåret ska körsvennen bestraffas. För galopperande hästar som ännu inte diskvalificerats är det frivilligt för körsvennen att använda säkerhetsspåret. Om säkerhetsspåret används ska hästen alltid diskvalificeras.”

För frågor, kontakta domarbas
Jonny Staf på jonny.staf@travsport.se

I undantagsfall kan banpersonal, måldomare och banvetrinär tillsammans ta beslut om att säkerhetsspåret ej går att använda enskilda travdagar, på grund av banförhållanden. Detta kommer då att belysas om på travdagen.