Miljöpolicy på Färjestadstravet

För en hållbar travsport över tid


På Färjestadstravet arbetar vi aktivt med att förbättra vårt miljöarbete så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vi vill bidra till hållbar utveckling som gör det möjligt för kommande generationer att njuta av ren och frisk luft, gröna skogar, och bad- och drickbart vatten.

För att förbättra vårt miljöarbete ska vi arbeta med följande områden som vi bedömt som betydande för miljön i vår verksamhet;

KUNSKAP

Öka vår kunskap inom miljöområdet i allmänhet inom hela Färjestadstravet och hur vi påverkar miljön som företag i synnerhet. Vi ska även förmedla informationen vidare till våra intressenter.

INKÖP AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER

I den mån det är möjligt och ekonomiskt försvarbart välja varor, produkter och tjänster från företag med ett aktivt miljöarbete och som erbjuder miljömärkta och lokalproducerade produkter.

ENERGI

Sträva mot att minimera användningen av naturresurser och fossila bränslen när det är möjligt inom alla områden på Färjestads travbana, för att bidra till en minskad global uppvärmning. Arbeta för att både kostnader avseende fjärrvärme och El skall minska över tid.

TRANSPORTER

Sträva efter att minska användningen av fossila drivmedel vid tjänsteresor och välja samåkningen om möjligt inom regionen till möten i Stockholm alternativt utföra digitala möten. Förnya maskiner på anläggningen för att minska bränsleförbrukning.

AVFALL/GÖDSELHANTERING

Arbeta för en bättre gödselhantering på sikt och påbörja samtal med elbolag för att titta på möjligheten att framställa fjärrvärme genom gödsel inom Karlstad kommun.