Färjestadstravets personal

Allas telefonnummer är kopplade till mobiltelefonerna under arbetstid.


Travbanechef
Marie Svensson
054-29 20 08
E-post

Sportchef (sportfrågor inkl. strykningar)
Greger Artursson
054-29 20 10
E-post

Sportassistent (sportfrågor inkl. strykningar)
Marie Florqvist
054-29 20 05
E-post

Marknadschef
Michaela Ambjörnsson
076-187 44 33
E-post

Utbildningsansvarig
Julia Eriksson
073-444 13 54
E-post

Program & web 
Fredrik Lind
054-29 20 02
E-post

Ekonomichef
Fredrik Arvidsson
054-29 20 06
E-post

Ekonomiassistent/reception
Anki Wall
054 -29 20 00
E-post

Restaurang
054-29 20 25

Vaktmästare
054-29 20 30

Inskrivningen (strykningar från och med 16 på kvällstrav)
054-29 20 80