Färjestadstravets personal

I och med att personalen är korttidspermitterad året ut är det lättast att nå receptionen eller personalen på förmiddagarna måndag-torsdag.


Travbanechef och marknadschef
Marie Svensson
070-222 48 11
E-post

Sportchef
Ken Karlsson
054-29 20 10
E-post

Sportassistent
Marie Florqvist
054-29 20 05
E-post

Utbildningsansvarig
Julia Eriksson
073-444 13 54
E-post

Program & web
Fredrik Lind
054-29 20 02
E-post

Ekonomichef
Fredrik Arvidsson
054-29 20 06
E-post

Ekonomiassistent/Reception
Anki Wall
054 -29 20 00
E-post

Anläggningschef
Thomas Söderberg
054-29 20 08
E-post

Restaurang
Nina Karlsson
054-29 20 25
E-post

Vaktmästare
054-29 20 30

Inskrivningen
054-29 20 80