Färjestadstravets personal

I och med rådande omständigheter och att viss personal arbetar hemifrån vissa dagar är det lättast att nå receptionen på förmiddagarna och resterande personal per telefon. Allas telefonnummer är kopplade till mobiltelefonerna när personalen ej är på plats.


Travbanechef
Marie Svensson
070-222 48 11
E-post

Sportchef (sportfrågor inkl. strykningar)
Ken Karlsson
054-29 20 10
E-post

Sportassistent (sportfrågor inkl. strykningar)
Marie Florqvist
054-29 20 05
E-post

Marknadskoordinator
Michaela Ambjörnsson
076-187 44 33
E-post

Utbildningsansvarig
Julia Eriksson
073-444 13 54
E-post

Program & web 
Fredrik Lind
054-29 20 02
E-post

Ekonomichef
Fredrik Arvidsson
054-29 20 06
E-post

Ekonomiassistent/reception
Anki Wall
054 -29 20 00
E-post

Restaurang
054-29 20 25

Vaktmästare
054-29 20 30

Inskrivningen (strykningar från och med 16 på travdagar)
054-29 20 80