Extern integritetspolicy för Färjestads Travsällskap.

Vi på Färjestads Travsällskap värnar om dig som kund, intressent, leverantör och aktiv inom travsporten, vilket bland annat gör att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in från dig genom våra relationer med dig samt hur vi använder dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till Fredrik Arvidsson.


Hur vi använder personuppgifter?

Vi använder personuppgifter för att bedriva vår verksamhet och leverera de produkter och tjänster vi tillhandahåller för att leda, organisera och utveckla travsporten. Vi använder även informationen för att skapa en bättre upplevelse vid besök på banan och av hemsidan samt för att informera dig om de tjänster vi tillhandahåller. Dessutom använder vi personuppgifter för marknadsföringsaktiviteter. Mer information om hur du hanterar dina personuppgifter hittar du i avsnittet Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter i denna integritetspolicy.

Färjestads Travsällskap behandlar personuppgifter i syfte att upprätthålla hemsidan www.farjestadstravet.se, t.ex. för att säkerställa att innehåll på hemsidan presenteras effektivt på din enhet enligt dina önskemål. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att tillhandahålla information och tjänster på hemsidan. De personuppgifter som kan behandlas är information om hur du interagerar med oss, t.ex. hur du använder våra tjänster, svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, enhetsinformation, t.ex. IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem, plattform och skärmupplösning, nationella inställningar och språkinställningar. Personuppgifterna bevaras under tid som vi har ett kundförhållande och för en tid om 1 år därefter eller den tid som är lagstadgad.

Färjestads Travsällskap behandlar personuppgifter i syfte att hantera kundtjänstärenden, t.ex. för att kommunicera med dig och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst eller i andra digitala kanaler (inklusive sociala medier) och utreda klagomål- och supportärenden. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundtjänstärenden. De personuppgifter som kan behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, bokningsnummer, kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer, korrespondens med dig och information om ärendet, t.ex. uppgift om produkt/tjänst, köptidpunkt och produkt, eller klagomålet/ärendet i sig. Personuppgifterna bevaras under tid som vi har ett kundförhållande och för en tid om 1 år därefter eller den tid som är lagstadgad.

Färjestads Travsällskap behandlar personuppgifter i syfte att marknadsföra travsporten och dess event, t.ex. för att ge information om våra tjänster och produkter, samt kommunicera erbjudanden från samarbetspartners. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och erbjudanden. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, bokningsnummer, personnummer och kön samt kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer. Personuppgifterna bevaras under kundförhållandet eller tills du meddelar att du inte längre vill motta sådan kommunikation.

Färjestads Travsällskap behandlar personuppgifter i syfte att kommunicera och informera, t.ex. för att stödja travsporten i marknads-, idrotts-och näringspolitiska frågor genom att skicka månadsbrev och pressutskick, samt bjuda in till event. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att informera om travsporten och våra event. De personuppgifter som kan behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer. Personuppgifterna bevaras under kundförhållandet eller tills du meddelar att du inte längre vill motta sådan kommunikation.

Färjestads Travsällskap behandlar personuppgifter i syfte att administrera utbildningsverksamhet, t.ex. för att anordna kurser och utbildningar. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer, kontaktinformation, t.ex. adress, telefonnummer och e-postadress, samt hälsodata. Personuppgifterna bevaras under tid som vi har ett kundförhållande och för en tid om 1 år därefter eller den tid som är lagstadgad.

Färjestads Travsällskap behandlar personuppgifter i syfte att administrera tävlingsbidrag i samband med marknadsaktiviter på våra event och att möjliggöra för dig att vara med i våra tävlingar och på så sätt kunna vinna fina priser. Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.  Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla tävlingar.  De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer.

Färjestads Travsällskap behandlar personuppgifter i syfte att kommunicera via sociala medier. Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (dvs tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook, Twitter och Instagram) kan Färjestads Travsällskap komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att informera om travsporten och våra event.  De personuppgifter som kan behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer och foto.

Färjestads Travsällskap behandlar personuppgifter i syfte att genomföra kundundersökningar. Behandlingen är nödvändig för att utveckla och förbättra vår verksamhet. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer.

Färjestads Travsällskap behandlar personuppgifter i samband med anmälan till seminarium och events. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer, matallergier, företag.

Färjestads Travsällskap behandlar personuppgifter i syfte att skapa fakturor. Behandlingen är nödvändig för att säkerställa ersättningar till Färjestadstravet och tränare och kan göras med båda dessa som avsändare. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. företagsnamn, kontaktperson, organisationsnummer, adress, postadress, epostadress och telefonnummer.

Vi hänvisar till Svensk Travsports externa integritetspolicy när det gäller behandling av personuppgifter i syfte att:

 • tillhanda användarkonto på travsport.se för att ge tillgång till olika tjänster för intressenter, licensinnehavare, registrerade hästägare etc.
 • föra stambok för travhästar, t.ex. för att registrera föl, identifiering, signalement och märkning av hästar, namnärenden, ägarskiften och utfärda hästpass.
 • arbeta med hästvälfärd inom travsporten, t.ex. för djurskydd, smittskydd och medicinering/antidoping.
 • anordna och genomföra travtävlingar, t.ex. för att hantera startanmälningar, skapa tävlingskalender med detaljer kring datum, banor, tränare, kusk, ryttare och ägare, samt hantera resultatlistor.
 • samla statistik om travtävlingar, t.ex. för resultatlistor och tävlingsstatistik.
 • samla statistik om travhästar, t.ex. för hingstkatalog och hingststatistik.
 • kunna registrera utbetalning av prispengar till hästägare
 • kunna registrera utbetalning av uppfödarpremier till uppfödare

Hur vi samlar in och behandlar personuppgifter

Vi tar emot vissa personuppgifter direkt från dig, exempelvis när du prenumererar på ett nyhetsbrev, köper en entrébiljett eller anmäler dig till ett evenemang, bokar ett bord, köper en produkt eller kontaktar oss för kundservice. Vi samlar in en del av personuppgifterna genom att registrera hur du interagerar med vår hemsida, exempelvis genom användning av teknik som cookies.

Vi samlar även in personuppgifter från tredje part. Exempel på tredjepartskällor, som kan variera över tid, som tex SPAR, Bisnode och Bolagsverket, tjänsteleverantörer som erbjuder data för att vi ska kunna anpassa vår marknadsföring på internet, samt partners vi samarbetar med för att arrangera event.

Färjestads Travsällskap och dess fotografer fotograferar på våra event och bilder kan komma publiceras i Färjestads Travsällskaps sociala medier och/eller på hemsidan. Om du önskar att ej medverka eller att en bild blir borttagen, kontakta fotograf direkt på plats eller hör av dig till marie.svensson@farjestad.travsport.se.

Mottagare av personuppgifter och anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Vi överför till, eller delar dina personuppgifter med, utvalda mottagare om det är nödvändigt för ändamålet för vilket informationen har samlats in, till exempel för att tillhandahålla en produkt eller tjänst som du har begärt.

Personuppgiftsbiträden är företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och på våra instruktioner. Dessa företag måste följa våra krav för säkerhet i form av tekniska och organisatoriska åtgärder i samband med behandlingen och är inte tillåtna att använda personuppgifterna för andra ändamål. Vi överför även dina personuppgifter med företag eller myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga, det vill säga själva bestämmer ändamålet och medlen för behandlingen av personuppgifterna. När dina personuppgifter delas med ett företag eller myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller deras integritetspolicy.

Färjestads Travsällskap delar dina personuppgifter med leverantörer eller underleverantörer för att fullgöra avtal gentemot dig och för andra syften som framgår av denna integritetspolicy. När du tillhandahåller personuppgifter för ett köp delar vi dessa med banker och andra leverantörer av betalningstransaktioner och finansiella tjänster. Vi anlitar även företag för att tillhandahålla leverans av produkter som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. Vi kan likaså komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

För att granska och ändra de personuppgifter du lämnat till Färjestads Travsällskap kan du kontakta oss på den adress som framgår i avsnittet Kontakta oss nedan. Vi svarar på förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar.

Hur länge vi sparar personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter i en form som möjliggör identifiering av dig endast så länge som är nödvändigt för ändamålen med behandlingen. Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig. Vi sparar även dina personuppgifter för andra ändamål, som exempelvis myndighetsutövning, bokföring, åtgärder mot bedrägerier eller penningtvätt. För dessa ändamål sparas personuppgifterna endast så länge som är nödvändigt för ändamålen eller vad som krävs enligt tillämplig lag.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig själv som Färjestads Travsällskap behandlar, inklusive ändamålen med behandlingen, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, samt en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Det kostar inget att få ut denna information och kopia av personuppgifterna.

Observera att om du begär tillgång till dina personuppgifter kan vi komma att begära ytterligare information om dig för att möjliggöra en effektiv hantering av begäran samt att personuppgifterna lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du kan även korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”): Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlades. Det kan likväl finnas rättsliga förpliktelser för Färjestads Travsällskap som förhindrar oss att radera personuppgifterna eller delar av personuppgifterna, exempelvis för att följa bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenträttslagstiftning. I dessa fall tillser vi att de personuppgifter vi är skyldiga att lagra inte används för andra ändamål än att uppfylla de rättsliga förpliktelserna.

Rätt att göra invändningar: Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på TRAVBANANS berättigade intressen eller TRAVBANANS myndighetsutövning. I så fall får vi inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har rätt att få information om hur du ska utöva dina rättigheter eller inge klagomål om behandling av dina personuppgifter genom att kontakta Datainspektionen.

Hur vi använder cookies och andra liknande tekniker

Färjestads Travsällskap använder cookies och liknande tekniker för att tillhandahålla sin webbplats och för att underlätta insamling av data. Cookies är små textfiler som överförs till din enhet. Webbplatsen använder två olika typer av cookies: tillfälliga cookies som endast lagras temporärt och försvinner när du stänger ned din webbläsare, och varaktiga cookies som sparas till framtida besök. Vi använder cookies för att analysera prestanda för webbplatsen, anpassa den efter dina önskemål och för att analysera din användning av tjänsterna. Webbplatsens funktionalitet är till viss del beroende av tillfälliga cookies, exempelvis för att underlätta navigeringen på webbplatsen. För mer information om hur vi använder cookies och liknande tekniker, se vår cookie policy.

Du kan ändra inställningarna i din webbläsare eller din enhet för att hantera användningen och omfattningen av cookies. Använd hjälpfunktionen i din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du ändrar dessa inställningar. Du kan exempelvis välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Observera att vissa funktioner på vår webbplats inte fungerar optimalt om du blockerar eller raderar cookies.

Kontakta oss

Färjestads Travsällskap, med organisationsnummer 873200-0511 och adressen Färjestads Travsällskap, Norra Infarten 78, 654 65 KARLSTAD, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi följer svensk dataskyddslagstiftning. Kommentarer eller frågor angående denna Integritetspolicy eller frågor angående Färjestads Travsällskaps behandling av dina personuppgifter kan skickas till:

Färjestads Travsällskap

Norra Infarten 78

Att: Fredrik Arvidsson

654 65 KARLSTAD

E-post: Fredrik Arvidsson

 

Ändring av denna integritetspolicy

Färjestads Travsällskap kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Färjestads Travsällskaps hemsida.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2020-10-19.

 

Intern integritetspolicy för Färjestads Travsällskap

För oss på Färjestads Travsällskap är vi måna om att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter. Personuppgifterna kommer endast att användas för arbetsrelaterat bruk.

Vilken information samlar vi in?

Färjestads Travsällskap samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan.

Som anställd hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv i samband med och under din anställning. Vi kan även komma att hämta in uppgifter om dig, som t.ex. kvalifikationer vid anställning.

Information du ger till oss, vilket kan vara:

 • Person – och kontaktinformation: namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, personnummer, adress etc.
 • Betalningsinformation: bankkontonummer etc.
 • Finansiell information: skattetabell, löneavståenden etc.
 • Hälsouppgifter: läkarintyg, allergier etc.
 • Anhöriginformation: kontaktuppgifter till närmast anhörig

Information vi samlar in om dig, vilket kan vara:

 • Kvalifikationer: vid rekrytering eller pågående anställning
 • Prestationer: för prestationsbaserad ersättning och statistik för att kunna leda och fördela arbetet
 • Bilder: fotografier för internt bruk. Vid samtycke kan fotografier användas externt.
 • Film: filmer vid event och travdagar kan komma att användas båda internt och externt
 • Anställningsnummer: varje anställd har ett unikt anställningsnummer
 • Facktillhörighet: medlemskap i fackförening (sparas ej utan tas endast in vid behov i t.ex. löneprocesser så som lönerevision för tjänstemän el dyl.)
 • Information från myndigheter: information från skatteverket, försäkringskassan etc.
 • Enhetsinformation:ex. telefon och datornamn/nummer.

Vad gör vi med din information?

Rekrytering

I samband med rekrytering kommer dina personuppgifter att behandlas. För att Färjestads Travsällskap ska kunna hantera ansökningar, intervjuer och beslutsfattande i ett rekryteringsförfarande samlar vi in och behandlar personuppgifter. De som primärt kommer behandla dina personuppgifter är VD, chefer och eventuellt rekryteringsföretag.

Under anställning
Under din anställning kommer dina personuppgifter samlas in och behandlas i olika syften. Med stöd av anställningsavtalet och i vissa fall kollektivavtalet kommer dina personuppgifter behandlas för:

 • Allmän personaladministration
 • Löneutbetalning, lönerevision och andra ersättningar och förmåner enligt avtal
 • Tid, sjukdoms- och frånvarorapportering för beräkning av ersättning
 • Administrera förmåner som t.ex. pension, försäkringar etc.
 • Tillhandahålla företagshälsovård
 • Löneväxling
 • Föräldraledighet och ersättning
 • Behörighetskontroll
 • Statistik och prestationsmätningar
 • Upprätthålla beredskaps- och katastrofplanering

Färjestads Travsällskap behandlar även personuppgifter med stöd av intressevägning såsom:

 • Anhöriginformation (kunna kontakta närmaste anhörig i fall av sjukdom eller olycksfall på arbetsplatsen)
 • Medarbetarsamtal (på ett strukturerat sätt initiera dialog och ta tillvara synpunkter från medarbetare)
 • Medarbetarundersökningar (få in synpunkter från medarbetare både på gruppnivå och bolagsnivå)

Färjestads Travsällskap kommer även att samla in och behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig skyldighet som t.ex. Inbetalning av skatter, deltagande i rehabiliteringsutredningar för att leva upp till socialförsäkringslagstiftningen, arbetsrättslig lagstiftning och andra lagar och regler som krävs av arbetsgivare.

Efter anställning
Under din anställning kommer dina personuppgifter behandlas i olika syften tex vid arbetsgivarintyg, vilket är en rättslig skyldighet för arbetsgivaren.

När din anställning upphör kommer dina personuppgifter gallras om det inte föreligger en skyldighet att spara dem. Färjestads Travsällskap kan komma att sparar dina uppgifter även under en period efter anställningens upphörande för att kunna uppfylla åtaganden i enlighet med bland annat arbetsrättslig, skatterättslig och socialförsäkringsrättslig lagstiftning.

Vilka kan vi komma att dela din information med?

Från tid till annan kommer vi att behöva dela din information till relevant tredje part för att kunna leva upp till vårt avtal med dig som anställd eller för att bland annat kunna fullgöra de rättsliga skyldigheter vi har som bolag.

 • Leverantörer, underleverantörer samt bolag inom Färjestads Travsällskap:
  För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för syften beskrivet i den här policyn kan Färjestads Travsällskap komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer samt bolag inom Färjestads Travsällskap
 • Banker: För att kunna betala ut de ersättningar du i samband med din anställning har rätt till kan dina uppgifter komma delas med banken.
 • Pension och försäkringsbolag: Om du i samband med din anställning erhåller pension och försäkring kan dina personuppgifter komma att delas med dessa aktörer.
 • Myndigheter: lagkrav eller med ditt godkännande kan Färjestads Travsällskap komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom Försäkringskassan, Skatteverket eller andra myndigheter.
 • Fackföreningar och liknande organisationer: Om du är ansluten till facket kan dina personuppgifter komma att delas med facket i de processer facket är involverade.

Säkerhet

Färjestads Travsällskap strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Endast Färjestads Travsällskap (eller våra underleverantörers anställda) som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer få åtkomst till dina personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar dina data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. Vi kommer genomföra gallringar och ta bort personuppgifter om de inte längre behövs.

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data
Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)
Om du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för de syften de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enligt lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.

Rätt att begränsa
Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:

 • Om du bestrider att personuppgifterna är korrekta
 • Behandlingen är olaglig
 • Vi behöver inte längre uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att invända
Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning eller allmänt intresse.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt överfört till dig själv eller ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Rätt att återkalla samtycke
Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du gett Färjestads Travsällskap så länge de inte behövs för att utföra de arbetsuppgifter som krävs enligt anställningsavtalet.

Rättigheter vid profilering
Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling. Inbegripen profilering, och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig.
Detta gäller dock inte:

 1. Om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal för dig,
 2. Om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning,
 • Eller om det laga stödet för behandlingen grundar sig på samtycke.

Kontakta oss

Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på: fredrik.arvidsson@farjestad.travsport.se, alternativt ringa oss på 054-29 20 00.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Färjestads Travsällskap behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rött att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
Kontaktuppgifter:
Telefonnummer: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Vi använder oss av YouTube API Services.

Uppdateringar

Färjestads Travsällskap förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy. En uppdaterad policy finns på intranätet och vid större ändringar eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Färjestads Travsällskap att informera om detta.

Färjestads Travsällskap
180831, uppdaterad 201018