Tävlingsrutiner


ALKOTEST:
Sker vid Inskrivningen. Obligatoriskt för alla körsvenner/ryttare och funktionärer.

BESTRAFFNING
Berörda kallas av måldomarnämnden eller erhåller besked via ekipagekontrollant. Meddelas även på resultatlistan.

BOXLISTOR
Nya rutiner se www.farjestadstravet.se. Anslås vid stallbacksentrén, samtliga gäststallar, inskrivningen och körsvenners omklädningsrum.

BARFOTAINFORMATION
1. Skoinfo ska lämnas för alla hästar, även de som ska gå med skor runt om.
2. Meddela skoinfon till Inskrivningen när du hämtar ut nummerbrickan, men senast 15 minuter innan starten av lopp 1.
3. Du får ändra från barfota till skor (fram, bak, runt om). Meddela då Inskrivningen omedelbart att du ändrat skoinfon. Det är viktigt att spelarna får rätt information så snart som möjligt. Du får inte köra hästen barfota om du meddelat att den ska gå med skor.

VAGNINFORMATION
Från den 1/3-2020 gäller samma regler för vagninformation som för skoinformation. Tränaren är skyldig att rapportera in om hästen ska gå med hybrid, amerikansk vagn eller vanlig vagn.

DEFILERING
Samling på volten i högervarv, klocka finns för nedräkning. Högtalarbesked när föregående lopp gått i mål. Häst bör defilera uppcheckad eftersom provstart sker i samband med defileringen. Huvudstång får ej vara anspänd. Defilering i högervarv och i ytterspår.

DISKVALIFIKATION
Utrop i högtalaren, samt hästens odds blinkar på oddsindikatorn vid
måldomartornet.

DOPNINGSPROV
I veterinärstallet (skyltat) A-längan. Provtagningspersonal möter vid banans avfart.

HOVSLAGARE
Svärds Hovslageri finns på stallbacken. Kontaktuppgifter: Elisabeth Svärd 070-950 70 69. Hemsida tryck HÄR.  

IDENTIFIERING
ID-personalen besöker stallarna. Häst skall vid identifiering uppvisas för hand och tränsad samt utan någon form av bandage, utselningsdetalj, etc.

MATERIALFEL
Åtgärdas i lokal i stallkurvan under överseende av ekipagekontollanten.

MONTÉINFORMATION
Invägningen sker i stugan, vid defileringsvolten direkt efter loppet.

NUMMERTECKEN
Vid inskrivningen. Ingång på gaveln av Stallserveringen.

PRISCEREMONI
Vinnartribunen är belägen på publikplats c:a 50 m före mål.

PROVSTART
Omedelbart efter avslutad defilering vid markering/startplats 2200 m. Ordinarie provstart med bil en timme innan första start. Extra bilprovstart i lopp utskrivna med autostart och högst 100.000 kr,
samt alla 2-åringslopp med autostart tillämpar vi en extra bilprovstart efter defileringen med ca 3,5 minuter kvar till start. Bilen står vid röda banmarkeringen 500 meter kvar och släpper deltagarna vid startplatsen på upploppet. De som inte önskar delta uppehåller sig på bortre långsidan för allas
säkerhet.

SJUKVÅRD
Leg. sjuksköterska finns vid inskrivningen.

DEFIBRILATOR
Hjärtstartare finns i inskrivningen på stallbacken.

VETERINÄR
Finns vid inskrivningen, defileringsvolten eller vid veterinärstallet i A-längan.

VÄRMNING
Startande häst fram till defilering av lopp. Icke startande, med EJ-vojlock, fram till defileringen  lopp 1. Värmning under prisceremoni får endast ske i vänstervarv.