Styrelsen för Färjestads Travsällskap


Vid årets bolagsstämma den 28 april 2021 valdes följande styrelseledamöter och suppleanter:

Ordförande

Patrik Sandin

Mobil: 070-261 42 27

E-post: Patrik

Ledarmöten

Magnus Nilsson, vice ordförande

Peter Östberg

Per C Johansson

Fredrik Fällgren

Ann-Catrin Cederin

Patrik Hjelte

Adjungerade 

Anders Holmqvist

Emma Ivarsson