Styrelsen för Färjestads Travsällskap

Styrelsen för Färjestads Travsällskap och AB Värmlands travbana från och med 2023-04-27


Vid årets bolagsstämma valdes följande styrelseledamöter och suppleanter:

Ordförande

Patrik Hjelte

Mobil: 073-521 23 99

E-post: Patrik

Ledamöter

Peter Östberg, vice ordförande

Magnus Nilsson

Per C Johansson

Fredrik Fällgren

Ann-Catrin Cederin

Torbjörn Ohlzon

Adjungerade 

Anders Holmqvist

Eva Åsberg