Styrelsen för Färjestads Travsällskap


För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma valdes den 10 juni 2020 följande styrelseledamöter:

Ordförande

Lennart Olsson 

Mobil: 070-636 47 10

E-post: Lennart

Ledarmöten

Magnus Nilsson

Patrik Sandin

Peter Östberg

Per C Johansson

Fredrik Fällgren

Ann-Catrin Cederin