Styrelsen för Färjestads Travsällskap


Vid årets bolagsstämma valdes följande styrelseledamöter och suppleanter:

Ordförande

Patrik Sandin

Mobil: 070-261 42 27

E-post: Patrik

Ledarmöten

Patrik Hjelte, vice ordförande

Magnus Nilsson

Peter Östberg

Per C Johansson

Fredrik Fällgren

Ann-Catrin Cederin

Adjungerade 

Anders Holmqvist

Emma Ivarsson