Bli medlem i Färjestads Travsällskap

Var med och påverka Färjestadstravets framtid!


Bakom varje travbana i landet finns ett travsällskap som svarar för allt som har med banans och anläggningens skötsel, ansvarar för all tävlingsverksamhet samt inte minst travskolan. 

Färjestads Travsällskap är en ideell förening med en styrelse som ansvarar för att sällskapet ägardirektiv blir genomförda. Färjestadstravet står för en intressant period med den utveckling som kommer framåt för hela verksamheten. Vill du vara med och påverka Färejstadstravets framtid? 

I ditt medlemskap ingår:

  • Inbjudan till Årsmöte och Höstmöte som kan inkludera bland annat gäster från Svensk Travsport eller vår tränarkår. Mötena påbörjas alltid med en middag tillsammans innan mötet påbörjas. Under mötena får alla medlemmar på plats en uppdatering avseende travbanans verksamhet samt framtida tankar.  
  • Möjlighet att påverka och engagera dig i Färjestad Travsällskaps framtid
  • Entre till våra travdagar under medlemsåret

Bli medlem i Färjestads Travsällskap, årsavgiften är endast 300 kronor (förutom om man är under 25 år då det enbart är 100 kronor). Avgiften sätts in på bankgiro 881-4097. Märk betalningen med "medlemsskap", årtal, för och efternamn, adress och personnummer. 

Hoppas du vill vara en del av vår framtid!