Parkering


Drive-in: vid V75 - 50 kr, ej V75 - 30 kr. 

Hästägarkort samt kort utställda av ATG/ST gäller ej för parkering på drive-in.

Utanför banområdet: (Apcoa Parking) 40 kr, där retsuranggäster måste parkera under pandemin. 

Handikappsparkering: begränsat antal på drive-in och utanför huvudentrén (tillstånd erf.). Finns också handikappsparkering på FBK-sidan (Apcoa Parking)

Bussparkering samt husbil/husvagn: i särskild bussfil på norra parkeringen vid älven. Ej drive-in. 

Parkeringsförbud: Stallplatsvägen, stallbacken och framför huvudentrén.