Styrelsen för Färjestads Travsällskap

Styrelsen för Färjestads Travsällskap och AB Värmlands travbana från och med 2023-04-27


Den 27 april 2023, vid årets bolagsstämma och konstituerande mötet valdes följande:

Ordförande

Patrik Hjelte

Ledamöter

Peter Östberg, vice ordförande 

Magnus Nilsson 

Per C Johansson

Fredrik Fällgren

Ann-Catrin Cederin

Torbjörn Ohlzon

Adjungerade 

Anders Holmqvist

Emma Ivarsson

Mathias Asplund (saknas på bilden)

Styrelsen kommer tillsammans med Travbanechef Marie Svensson och personalen på Färjestads Travsällskap bland annat arbeta med Svensk travsports hörnstenar; aktiva, anläggning och publik. 

Vi ser fram emot några spännande år och det känns riktigt bra med den nya styrelsekonstellationen, där vi kommer att ha stor kunskap och en bredd inför våra framtida utmaningar. 

Marie Svensson 

Publicerad fredag 28 april 2023.