Hållbar träning och utfodring

Vill du lära dig mer om hur du tränar häst för ökad prestation? Funderar du över hur du kan förbättra dina hästars hälsa? Då är det här kursen för dig.


Den här kursen ger dig kunskap om hur du kan träna och hålla hästar på ett sätt som gynnar prestation, hälsa och välfärd. Under kursen går vi igenom hur man genomför en laktatmätning och demonstrerar objektiva metoder för att utvärdera träning, t.ex. LamenessLocator.

Förkunskaper Inga specifika förkunskaper behövs. Du behöver kunna tillgodogöra dig teoretisk kunskap och bör därför vara minst 13 år.

 


Lärare från Wången
• Malin Connysson, agronomie doktor och forskningsansvarig
• Ulf Hedenström, veterinär med mångårig erfarenhet från travet, bl.a. som banveterinär.

Kursinnehåll teori
• Utfodring
• Hästhållning av högpresterande hästar
• Hästvälfärd • Förutsättningar, utvärdering och konsekvenser av träning Kursinnehåll praktik
• Utvärdering av hästar i praktisk körning på travbana
• Objektiv rörelseanalys
• Puls-och laktatmätning

Möjlighet till laktatmätning på egen häst kommer att finnas på kursen (begränsat antal). Meddela intresse vid anmälan.
Årjäng 7 oktober kl. 16-20 (laktatmätning 13-15)
Färjestad 8 oktober kl. 9.30-15 (laktatmätning 16-18)

Sista anmälningsdag 30 september
Årjäng - Victoria Runesson e-post: infoarjang@arjang.travsport.se
Färjestad - Marie Florqvist e-post: marie.florqvist@farjestad.travsport.se

Undervisningen är kostnadsfri och anordnas i samarbete med Hästsportens folkhögskola och travsportens riksanläggning Wången.

Publicerad fredag 2 september 2022.