Banmästarens vardag

Marcus Hultman berättar om läget med tävlingsbanan och hur de arbetar med den inför tävlingsdagen 29 december.


Publicerad torsdag 22 december 2022.