Tävlingsbanan onsdag 22 december

På morgonen påbörjas arbetet med att spola rent vårt dräneringssystem på innerplan och arbetet beräknas pågå till eftermiddagen.


Träning på banan är tillåten men sker på egen risk då maskiner finns vid säkerhetsspåret nära bankanten.

Publicerad måndag 20 december 2021.