Tävlingsbanan stängd 15-16 dec

Vi har återställningsarbeten att göra på banan efter det flertal skrapningar av banmaterial som gjordes för att fullfölja måndagens travtävlingar.


Från onsdag morgon ska säkerhetsspåret och bankanten återställas och en stor mängd banmaterial intill publikstaketet ska fraktas bort innan det fryser till och förhindrar avrinning framöver. Torsdag kommer vårt dräneringssystem på innerplan att spolas rent. Träningskörning kan ske men med beaktande av maskiner på plats och prognosticerat mildväder så är det på egen risk att köra på banan torsdag.

Rak- och skogsbana samt sandbana öppna.

Publicerad tisdag 14 december 2021.