Fortsatta restriktioner gäller för travet

Förra veckan gick regeringen och folkhälsomyndigheten ut och förlängde de nuvarande restriktionerna för att minska smittspridningen till tidigast den 17 maj. Svensk Travsport har efter ett möte ihop med alla travbanor idag beslutat kring eventuella åtgärder från travsportens sida.


Smittspridningen i samhället är fortsatt stor och trycket på sjukvården är hårt. Därför avvaktar regeringen och folkhälsomyndigheten med att ändra de rådande restriktionerna till den 17 maj då man hoppas på att se en ljusning i smittläget likt samma tid förra året.

Svensk Travsport har ihop med banorna valt att fortsätta att ha en restriktiv hållning och inte riskera något i den framgångsrika strategin som hittills gällt. Dock finns en gemensam förhoppning att lätta på restriktioner efter den 17 maj om läget så tillåter. Svensk Travsport följer fortsatt utvecklingen noga för att kunna agera fort om så behöver.

De restriktioner som gäller fortsatt är i korthet:

  • Publikplatserna är stängda.
  • Stallbacken är en strikt arbetsplats som endast de med en arbetsuppgift tillåts beträda.
  • Travskolors kurser får genomföras, vilket även gäller licenslopp.
  • Provlopp och bygdetrav ställs in.
  • Samtliga ponnytravtävlingar är uppskjutna tillsvidare.

Under mötet diskuterades också möjligheten för banorna att ha sina restauranger öppna under en tävlingsdag. De rådande restaurangdirektiven medger att hålla restauranger öppna i samband med idrottstävlingar, något som andra sporter också använt sig av. Travsporten har hittills gemensamt beslutat att vara restriktiva gällande detta.

Bankollektivet och Svensk Travsport är nu överens att anpassa förhållningssättet kring restauranger till rådande direktiv från och med 3 maj. Om de lokala förutsättningarna gällande smittspridning och lokala föreskrifter tillåter så ges möjlighet att hålla restaurangen öppen i samband med travtävlingar. Givetvis med stort ansvar gällande att följa de direktiv som gäller (max 4 i ett sällskap, avstånd, stängning kl.20:30, etc).

Beslut om, och när, restauranger eventuellt ska hållas öppen i samband med tävling fattas lokalt av varje enskild bana i samråd med lokala myndigheter. Kommunikation gällande detta görs också av banan själv.

Samhället börjar sakteliga röra sig mot en öppning och regeringen har aviserat att det finns ett förslag om gradvis öppning av publika platser i samband med idrotts- och kulturevenemang. Svensk Travsport och alla banor är förberedda för att successivt öppna upp när smittläget ser bättre ut och restriktionerna lättas.

Hur tänker vi på Färjestadstravet?
Så länge restriktionen avseende stängning 20.30 kvarstår ser vi inte att vi kan öppna travrestaurangen på måndagskvällarna, i och med att detta skulle innebära att vi måste tömma lokalerna innan 20.30 på kvällarna. Vi hoppas på en förändring så snart så möjligt, så att vi kan öppna upp travrestaurangen igen. Däremot kan vi sakteligen börja planera öppning av restaurangen till E3-finalerna/V75 den 3 juli och återkommer med mer information avseende detta längre fram.

Publicerad tisdag 27 april 2021.