Vilka får komma in på stallbacken under tävlingstid?

Sedan 12 mars och tillsvidare är travbanorna att betrakta som strikta arbetsplatser under tävlingstid.


Detta är en förutsättning för att kunna ha tävlingsverksamheten igång. Det innebär att publikplatserna är helt stängda. Endast personer som har en arbetsuppgift, har tillträde till stallbacken. Nedantydliggörs några detaljer kring detta.

Vad räknas som ”tävlingstid”?
Två timmar innan första loppet, fram till 15 minuter efter sista loppet.

Vilka får komma in på stallbacken – allmänt?
Endast de personer som har en direkt arbetsuppgift får befinna sig på stallbacken under tävlingstid. Om du är osäker på om du bör befinna dig på stallbacken – avstå. Vi behöver alla hjälpas åt och ta eget ansvar i en tuff tid, nu är inte tillfället att försöka tänja på gränser eller leta kryphål i regler. Med din och alla andras hjälp hoppas vi att travsporten kan vara tillbaka i normalläge igen så snart som möjligt.

Är det tillåtet för mina barn, andra anhöriga eller vänner att följa med in på stallbacken?
Nej, personer som inte har en direkt arbetsuppgift, får inte vara på stallbacken under tävlingstid.

Får jag som hästägare komma in på stallbacken?
Nej. För att minimera risken för smittspridning har vi beslutat att endast släppa in de som har en direkt arbetsuppgift kopplad till tävlingsdagen.

Är det tillåtet för tränare/skötare som hyr permanentstall på banan, och har hästar stående där, att vara i sitt stall under tävlingstid?
Ja, en (1) person per stall får vara på plats under tävlingstid. Denna person ska i möjligaste mån stanna i sitt stall och undvika kontakt med övriga som befinner sig på stallbacken under tävlingstid.

Är det tillåtet att ta med transporthästar som ska byta tränare eller skickas vidare?
Ja, hästar som ska skiftas mellan två tränare som har starthäst eller har permanentstall på banan, är tillåtna under förutsättning att det sker enligt travsällskapets lokala regler. Övriga hästskiften (till exempel om du inte har starthäst idag) hänvisas till annan plats, eller efter tävlingstid.

Är det tillåtet för tränare som har starthäst att ta med extra hästar till banan i samband med tävling, för träningskörning innan loppen?
Ja, men undvik det om möjligt. Räkna inte med att det finns gästbox för medföljande hästar.

Jag är över 70 år, får jag åka och tävla som tränare eller kusk?
Vi avråder från att besöka stallbacken under tävlingstid, om du är över 70 år eller tillhör någon annan riskgrupp. Men liksom i övriga samhället finns inget uttryckligt förbud mot personer i riskgrupper.

Får representanter från media vara på stallbacken?
Ja, om de ska utföra en arbetsuppgift kopplad till tävlingen. Max två personer per redaktion/mediahus. Kanal 75 som producerar tv från tävlingarna får ha fler medarbetare på plats.

Är det tillåtet att besöka hovslagare/veterinärklinik/hästsportsbutik (på stallområdet) om jag har starthäst under tävlingen?
Ja, om du har starthäst den dagen. Övriga kunder hänvisas till andra tider utanför tävlingstid.

Jag har ingen direkt arbetsuppgift, men är ju stammis på stallbacken här på min hemmabana. Får jag vara på stallbacken, om jag tar mig in innan tävlingstiden börjar?
Nej. Om du är osäker på om du bör befinna dig på stallbacken – avstå. Vi behöver alla hjälpas åt och ta ansvar i en tuff tid, nu är inte tillfället att försöka tänja på gränser eller leta kryphål i regler. Med din och alla andras hjälp hoppas vi att travsporten kan vara tillbaka i normalläge igen så snart som möjligt.

Publicerad torsdag 9 april 2020.