Hej på er!

Hoppas allt är bra! Som ni vet är vi mitt uppe i en process gällande Färjestadstravets utseende och utformning för att vi ska kunna bemöta framtidens utmaningar på bästa sätt. Vi vill att Färjestadstravet och anläggningen skall vara en attraktiv arena dit aktiva vill komma och starta sina hästar och detta gäller såklart alla oavsett storlek på verksamhet. Beslutet som är taget har satt i gång stora diskussioner på grund av den stora förändring som det innebär för vissa som blir drabbade, i och med att man han har stallbacken som hemmaplan för sin häst eller verksamhet. Detta är inget lätt beslut att ta men med tanke på den framtid vi går till mötes med de indikationer vi får om det ekonomiska läget (från 2024 och framåt) anser vi att vi måste planera åtgärder redan idag. Detta för att Färjestadstravet skall leva vidare inom Svensk Travsport och vara en attraktiv arena för travälskare, både som aktiv och som besökare i framtiden.

Efter att förändringen presenterades för representanterna från A-/B-tränarföreningarna kom frågan om inte skogs-, rak- och sandbanan kunde leva vidare under det fortsatta arrende vi har med Karlstad kommun och som ett fortsatt träningsalternativ för proffs/amatörer. Det lyftes också att man var beredd att betala för att få fortsätta använda ytan för träning, såsom det görs på nästintill alla banor i Sverige. Därav har vi fått i uppdrag av styrelsen att ta fram ett kostnadsförslag för att driva träningsmöjligheterna vidare på området.

Vi har sammanställt alla behov av åtgärder, renoveringar och annat underhåll inom vårt anläggningsområde och på så sätt arbetat fram ett alternativt upplägg på hur en finansiering av att fortsatt bedriva träningsområdet vidare. Den problematik vi ser när vi utreder en tänkbar månadskostnad är bland annat vilka som skall betala samt hur mycket. Skall det vara en avgift som belastas alla med licens kopplad till Färjestad? Skall det vara en fast avgift per häst? Skall man betala per besök? Och den största frågan av alla kanske, hur kan vi följa upp vem som nyttjar anläggningen för sin träning eller inte?

Utefter vår kostnadssammanställning har vi kommit fram till följande förslag:

Alla med licens förlagd till Färjestadstravet (för dagen 169 st) och önskan att nyttja arenan som ett träningsalternativ skall erlägga en månadskostnad på 300 kr/mån (3600 kr/år), oavsett antal häst. Räknar vi på de faktiska kostnaderna skulle beloppet vara mer än det dubbla. Då kan man fritt nyttja tävlingsbana samt skogsområdets träningsmöjligheter. Detta gäller måndag-fredag, vissa lördagar efter förutbestämda tider, som kommer att tittas över framöver. Denna avgift kommer sedan att höjas årligen enligt index.

Vi skulle nu önska att alla med licens tycker till i frågan per mail och alla svar kommer sedan att sammanställas och efter det kommer ett beslut i frågan att tas.

Frågor att besvara:

  • Ska vi ta en anläggningsavgift för alla med licens på Färjestad?
  • Om inte, hur tycker du att träningsanläggningen skall finansieras/betalas?
  • Om inte, ska vi då ha högre avgift för de som ska träna?
  • Vill du träna på våra träningsbanor och är villig att betala enligt ovan?
  • För dig med förspänningsbox, kommer du att ha kvar den samt betala den avgift som krävs för träning eller kommer du nyttja de gemensamma boxarna?
  • Så länge vi har hyresgäster kvar på ytan ska de betala mer i avgift förutom hyran i jämförelse med de som kommer in och tränar? Vissa andra banor gör skillnad på de som är uppstallade på banan och de som enbart nyttjar banan för träning.
  • Är det ok enligt dig att börja ta ut avgift från och med januari 2024?

Vi skulle önska svar på ovanstående frågor som senast tisdag den 21 november till Greger på greger.artursson@farjestad.travsport.se . Har ni andra idéer som berör vår verksamhet får ni självklart kontakta oss gällande det men i just detta mail önskar vi enbart svar på frågorna ovan, för att kunna göra en så rätt sammanställning det går.

När det gäller de permanenta uppstallade på banan och dess hyror etc. är det ett projekt i sig enligt oss och kommer att tas direkt med berörda hyresgäster efter att vi har sammanställt denna process.

Tack på förhand!

Greger Artursson, Marie Svensson och Fredrik Arvidsson