Viktig info!

Tävlingsbanan är stängd fredagen 10 Juli mellan kl. 06.00 och 12.00. Asfaltering runt brunnar vid säkerhetsspåret.


Publicerad den 9 juli 2020.

Alla nyheter